Primul portal multietnic de evenimente

Organizaţii

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

După Revoluția din 1989, comunitatea rușilor lipoveni din România a beneficiat de un cadru legislativ propice, care i-a permis să se organizeze într-o formațiune culturală apolitică. Acest eveniment s-a produs pe 14 ianuarie 1990, când un grup entuziast d

Organizatii

detalii »
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

În anul 2015, se împlinesc 79 de ani de la înfiinţarea Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreiești (FUCER), devenită ulterior Federaţia Comunităţilor Evreiești din România (FCER).

Organizatii

detalii »
Forumul Democrat al Germanilor din România

Forumul Democrat al Germanilor din România

Forumul Democrat al Germanilor din România este organizaţia prin intermediul căreia comunităţile cetăţenilor români de etnie germană participă la viaţa politică din România.

Organizatii

detalii »
Uniunea Armenilor din România

Uniunea Armenilor din România

După 1990, Comunitatea armeană a reînființat Uniunea Armenilor din România, dorind să păstreze moștenirea culturală și spirituală a armenilor de pe aceste meleaguri.

Organizatii

detalii »
Uniunea Bulgară din Banat România

Uniunea Bulgară din Banat România

Uniunea Bulgara din Banat Romania are drept scop fundamental reunirea cetățenilor de etnie bulgara din Romania și pe simpatizanții acestei etnii.

Organizatii

detalii »
Uniunea Croaţilor din România

Uniunea Croaţilor din România

Scopul Uniunii Croaţilor din România se concretizează în păstrarea identităţii etnice în toate formele ei de manifestare.

Organizatii

detalii »
Uniunea Culturală a Rutenilor din România

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

Uniunea Culturală a Rutenilor din România a luat fiinţă în anul 2000 ca o necesitate imediată de organizare a minorităţii rutene. De la înfiinţare, a militat pentru revitalizarea sentimentului naţional în rândul rutenilor care locuiesc în interiorul grani

Organizatii

detalii »
Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România are ca scop păstrarea și dezvoltarea identităţii naţionale a slovacilor şi a cehilor din România

Organizatii

detalii »
Uniunea Democrată Turcă din România

Uniunea Democrată Turcă din România

Această organizație este apolitică și aparține etnicilor turci, cetățeni români. Ea are ca obiectiv de bază exprimarea, protejarea și promovarea identității etno-culturale, lingvistice și religioase a membrilor săi

Organizatii

detalii »
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

U.D.T.T.M.R. este o organizaţie etno-confesională a cetăţenilor români de naţionalitate tătară turco – musulmană (tătară de origine turcică şi religie musulmană), cu caracter cultural, social, umanitar şi economic, care are ca scop exercitarea drepturi

Organizatii

detalii »
Uniunea Elenă din România

Uniunea Elenă din România

Uniunea Elenă din România se defineşte ca fiind singura organizaţie a minorităţii elene din România care reprezintă interesele membrilor Uniunii, atât în ţară cât şi în străinătate.

Organizatii

detalii »