Primul portal multietnic de evenimente

CENTRUL CULTURAL TURC YUNUS EMRE

Institutul Yunus Emre, prin centrele culturale înființate în diferite capitale ale lumii, se adresează tuturor celor interesaţi de limba, cultura, arta şi istoria turcă

CENTRUL CULTURAL TURC YUNUS EMRE

CENTRUL CULTURAL TURC YUNUS EMRE

Din anul 2011 ne bucurăm şi de un centru cultural turc înființat în Bucuresti , pe strada Vasile Lascar nr 96 sector 2, ce are scopul de a promova şi populariza limba și cultura turcă şi, în acelaşi timp, de a consolida relațiile de prietenie dintre România și Turcia.
Vă invităm, în minutele ce urmează, să păşiţi în mijlocul activităţilor organizate la Centrul Cultural Turc Yunus Emre din Bucuresti . Scopul principal al acestor activităţi este de a-i ajuta pe cei care cunosc Turcia să-şi aprofundeze cunoştinţele despre această ţară, iar pe cei care nu o cunosc, să poată accesa informaţii corecte.


În Centrul Cultural Turc din Bucuresti , pe de o parte, se poate învăţa limba, la cursurile de limbă turcă, iar pe de altă parte, prin activităţile culturale şi artistice desfăşurate aici, se reflectă bogăţia culturală a Turciei. Prin intermediul limbii universale a culturii şi artei se leagă prietenii iar prin diferitele activităţi de promovare, interesul pentru Turcia creşte pe zi ce trece.


Activităţile organizate la Yunus Emre din Bucuresti sunt cât se poate de variate: cursuri de limba turcă, de arte, concerte, conferințe, expoziții, simpozioane ştiinţifice, recitaluri de poezie şi muzică.


Prin expoziţiile despre arta ebru, care înfăţişează pictura pe apă, prin caligrafie, fotografie şi documentele de arhivă despre moştenirea culturală otomană, este prezentată lumii întregi Turcia şi bogata civilizaţie a acesteia.


Bibliotecile, prezente în toate Centrele Culturale Turce Yunus Emre, deţin opere importante în limba turcă şi sunt deschise publicului larg. Operele sunt alese pe baza referinţelor exprimate de către specialişti. În bibliotecile noastre se găsesc lucrări de referinţă de limba, istoria, cultura şi artele turce. Pe lângă materialele de învăţare a limbii turce, puteţi găsi romane, povestiri, cărţi de poezii, atlase, albume şi materiale audio şi video.


De asemenea, puteţi găsi broşuri editate de Ministerul Culturii şi Turismului care prezintă istoria, oraşele, atracţiile turistice şi geografice ale Turciei şi cataloage editate în mai multe limbi.


La conferinţele organizate în Centrul Cultural Yunus Emre se reunesc cadre universitare, oameni de ştiinţă, personalităţi din domeniul literaturii şi al artelor şi se realizează schimburi prolifice de idei. Scriitori importanţi şi personalităţi din mediul universitar şi cel artistic se întâlnesc cu cititorii pentru a acorda autografe şi a dialoga cu aceştia.


De asemenea, în centrul nostru se organizează reuniuni ştiinţifice internaţionale în diferite domenii ale ştiinţelor sociale, unde lucrări importante sunt proiectate şi implementate.


În cadrul activităţilor culturale şi artistice, personalităţi ale muzicii turce tradiţionale şi moderne organizează concerte la care participă un public numeros, astfel cultura turcă fiind promovată prin intermediul limbii universale reprezentate de muzică.
Ajunşi în punctul în care vorbim de mijloace universale de comunicare, arta cinematografică nu poate lipsi din cadrul activităţilor desfăşurate la Yunus Emre. În zilele de cinema sunt expuse exemplele de succes ale cinematografiei din Turcia, iar pentru spectatorii care nu ştiu limba turcă, filmele sunt subtitrate.


Revenind la artele tradiţionale turceşti, centrele Yunus Emre organizează în anumite perioade cursuri tradiţionale cum ar fi pictura pe apă (ebru), caligrafia, precum şi cursuri de fotografie artistica şi de vioara. La aceste cursuri, unde se predau noţiuni teoretice despre muzică şi arte, se poate face practică şi se pot însuşi elementele mai profunde sub îndrumarea specialiştilor. Cursurile se ţin în grupe separate pentru părinţi şi copii.


În ceea ce priveşte limba turcă, se poate spune că aceasta a căpătat statutul de limbă universală datorită istoriei străvechi, a vocabularului bogat şi datorită rolului important pe care îl joacă Turcia pe plan internaţional.


De ce să învăţăm limba turcă la Centrul Cultural Yunus Emre? Pentru că se aplică o metodă de învăţare a limbii în formă de spirală, pornind de la noţiuni simple spre noţiuni complexe şi de la noţiuni generale către cele particulare. La aceste cursuri se acordă o importanţă deosebită materialelor de curs audio-vizuale.  


La cursurile de limba turcă, noţiunile noi se predau în paralel cu recapitularea noţiunilor dobândite anterior. Sistemul educaţional are ca punct de reper Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Cele 4 abilităţi, ascultarea, citirea participarea la conversaţie şi scrierea sunt  dobândite concomitent, utilizându-se atât limbajul colocvial cât şi cel formal.


În procesul educativ, sunt luate în considerare particularităţile individuale ale cursanţilor, cunoştinţele şi abilităţile acestora, astfel încât să se faciliteze participarea efectivă a acestora la curs. Când sunt formate grupele, se iau în considerare scopul pentru care cursanţii învaţă limba turcă, vârsta cursanţilor, nivelul de educaţie precum şi particularităţile care îi definesc.


Cursurile de limba Turcă sunt formate din 24 de module. Cursurile pot fi de 4, 6, 8 sau 12 ore pe săptămână. De asemenea, se organizează şi un curs practic intensiv de 56 de ore. Limba turcă de afaceri şi limba turcă pentru copii reprezintă cursuri speciale, organizate la cerere.


Aşadar, la Centrul Cultural Turc Yunus Emre, accentul se pune pe cursant, folosindu-se tehnici şi metode care înlesnesc memorarea şi procesul de învăţare. Iar utilitatea învăţării limbii turce vine datorită răspândirii ei la nivel mondial, în lume existând aproximativ 300 de milioane de vorbitori de limbă turcă.


Institutul nostru organizează şi o şcoală de vară de predare a limbii turce. La şcoala de vară, cursanţii participă, pe de o parte, la cursurile ţinute de către specialişti, unde îşi aprofundează cunoştinţele de limba turcă şi despre Turcia, iar pe de altă parte, prin excursii şi activităţi culturale au ocazia să cunoască Turcia, oamenii şi cultura turcă, de aproape. La şcoala de vară cursanţii vizitează destinaţii culturale şi turistice importante precum Istanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Bursa şi Nevşehir, au ocazia să guste preparate din bucătăria acestor zone, să participe la concerte şi să cunoască îndeaproape artizanatul tradiţional.
Institutul Yunus Emre îi consiliază şi îi sprijină pe studenţii străini care doresc să-şi urmeze studiile în Turcia, pe baza protocoalelor semnate cu diferite universităţi. În acelaşi timp acordă burse de merit studenţilor de masterat şi doctorat în turcologie.


Prin toate Centrele Culturale Yunus Emre, care se înmulţesc pe zi ce trece, încercăm să ne adresăm unui public cât mai larg şi derulăm proiecte pentru promovarea în lume a limbii, istoriei, culturii şi artei turce. Toate acestea în dorinţa de a crea noi punţi de legătură între civilizaţii şi culturi diferite.


Cei care doresc să înveţe limba turcă şi să-şi aprofundeze cunoştinţele despre Turcia, sunt invitaţi să ne viziteze oricând la sediul Yunus Emre din Bucuresti de pe strada Vasile Lascar , nr.96 sau să ne contacteze la numărul de telefon 021 211 13 16

Adresa: Vasile Lascar nr.96, Sector 2, Bucureşti/ROMANYA
Telefon: +40(0)21 211 13 16
E-mail: bukres@yee.org.tr

NICI UN COMENTARIU

LASA UN COMENTARIU

loading