Primul portal multietnic de evenimente

Asociaţia Macedonenilor din România

Asociaţia Macedonenilor din România - A.M.R., a fost înfiinţată în anul 2000 ca urmare a iniţiativei unui grup de macedoneni inimoşi.   Macedonenii sunt recunoscuţi ca minoritate naţională în România din anul 2000, alături de alte 19 etnii

Asociaţia Macedonenilor din România

Asociaţia Macedonenilor din România

Potrivit site-ului propriu, Asociaţia Macedonenilor din România - A.M.R., prin efortul membrilor săi, a reuşit să-şi concretizeze o parte din ţelurile sale:


Infiinţarea a 29 de filiale in 11 judeţe,
Organizarea de cursuri de limbă macedoneană,
Editarea de publicaţii de interes pentru membrii etniei,
Editarea creaţiilor literare ale autorilor de origine macedoneană,
Organizarea de expoziţii şi manifestări ale artiştilor aparţinând etniei,
Acordarea de premii şi burse celor mai merituoşi membri ai etniei,
Organizarea de seminarii, mese rotunde şi dezbateri pe teme de interes specifice,
Organizarea de tabere şi excursii pentru cei mai merituoşi membri, în special copii şi tineri, în România şi în Macedonia,
Înfiinţarea unei trupe de teatru de copii,
Înfiinţarea mai multor ansambluri folclorice - ansamblul "Ilinden 2002", ansamblul "Raze Macedonene", ansamblul "Sonte", ansamblul "Copiii Soarelui"
Sărbătorirea principalelor evenimente laice şi religioase din viaţa macedonenilor,
Acordarea de ajutoare membrilor etniei aflati in nevoie,
Dezvoltarea constinţei de etnic macedonean,
Păstrarea şi transmiterea generaţiilor tinere a patrimoniului tradiţional macedonean.

Deputatul comunităţii în Parlament este dl.Ionel Stancu.

Adresa: Str. Thomas Masaryk nr. 29 Sector 2, Bucuresti
Telefon: telefon : 021-212.09.22 (orele 9 -18 )
E-mail: asmacedonenilor@yahoo.com.sg

NICI UN COMENTARIU

LASA UN COMENTARIU

loading